Tel: 018 538 889  E-mail: info@poliklinikahuman.rs

Olivera Sinđelić

dipl. ekonomista, direktor

Nakon završšenih ekonomskih studija u Niššu, svoje iskustvo, vešštine i organizacione sposobnosti stiče dugogodiššnjim radom u bankarskom sistemu. 2013. godine postaje direktor poliklinike "Human" čiji nivo poslovanja veoma brzo postavlja na višši nivo. Kasnije osniva tri nove laboratorije u Vranju, Aleksincu i Prokuplju, kao i novu polikliniku specijalističkih pregleda "Humano" u Niššu.
Osnivač je centra za prevenciju i rano otkrivanje raka dojke u okviru poliklinike Humano. Organizator i podršška mnogobrojnih deššavanja i novina u zdravstvu u zemlji i čitavom regionu. Èlan Saveta za zdravlje grada Nišša.  

Voli putovanja i humanitarni rad. Udata, majka Ane i Nikole.

Aleksandra Krstić

diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar

Nakon završene gimnazije u Pirotu, svom rodnom gradu, upisuje farmaceutski fakultet u Beogradu smer medicinska biohemija, koji završšava 2009. godine. Godinu dana kasnije dolazi u Nišš i postaje važžan deo tima poliklinike Human. Od tada radi na mestu rukovodioca laboratorije za biohemijska ispitivanja.

Posvećena porodici, majka prelepog dečaka Lazara

Milica Jovanović

diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar

Završšava gimnaziju "Bora Stanković" u Niššu nakon čega upisuje i 2013. godine završšava farmaceutski fakultet u Beogradu. Godinu dana kasnije postaje licencirani medicinski biohemičar. Na čelu je biohemijske laboratorije Human Plus u Prokuplju.

Govori engleski jezik i užživa u družženju sa prijateljima.

Anica Serafimović

diplomirani farmaceut, medicinski biohemičar

Nakon završšene gimnazije "Svetozar Marković" u Niššu upisuje Farmaceutski fakultet u Beogradu i 2006. godine diplomira na smeru medicinska biohemija. Nakon toga završava stručnu praksu u Centralnoj Laboratoriji Kliničkog Centra Nišš, pri kabinetu za biohemiju i hematologiju.
Od 2016.god radi u biohemijskoj laboratoriji poliklinike Human.

Smatra da je u poliklinici Human, pored toga ššto je konačno dobila priliku da radi ono ššto voli, okružžena stručnim i odgovornim kolegama i pre svega dobrim ljudima.

Dr Irena Mitić

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Studije Medicinskog fakulteta kao i specijalističke studije završšava u Niššu. Radno iskustvo lekara opššte prakse stekla je radeći u privatnoj poliklinici. U Poliklinici Human radi od samog osnivanja, 2007. godine kao lekar opššte prakse i lekar mikrobiolog.
Osnivač je dijetetskog centra Human Fit koji je već pet godina unazad pripojen Poliklinici Human. Delegat je u Skupšštini Regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju.
Član je Izvršnog odbora RLKJIS, posebnog odbora za medicinsku etiku i komisije Fonda solidarne pomoći.

Udata je, majka dvoje dece. Voli pozoriššte, muziku i ples.

Dr Aleksandar Milićević

Specijalizant patologije

Iz rodnog Kragujevca dolazi u Nišš gde se šškoluje i završšava studije medicine. Nakon toga završšava lekarski stažž u Kliničkom centru i Domu zdravlja u Niššu i polažže stručni ispit za doktora medicine u Beogradu. Februara 2015. upisuje specijalizaciju iz patologije. Korisnik mnogih stipendija od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. Autor studentskih naučnih radova na Internacionalnom kongresu studenata medicinskih nauka.
U poliklinici Human radi kao lekar opššte prakse od 2016. godine.

Bavi se sportom rekreativno.

Milka Naumovski

diplomirani hemičar

Zvanje diplomiranog inžženjera hemije dobija na fakultetu u Skoplju, nakon čega stiče veliko radno iskustvo u prosveti, industriji i laboratoriji.
U poliklinici Human radi od 2016. godine kao menadžžer kvaliteta. Odgovorna je za sve protokole i propise koji se odnosne na rad laboratorije i poliklinike.

Voli družženje i razgovore sa prijateljima.

Maja Glišić

laboratorijski tehničar

Pored završšene gimnazije "Stevan Sremac" u Niššu, usled velike ljubavi prema medicini, završšava i srednju medicinsku školu "Dr Milenko Hadžić", smer laboratorijski tehničar.
U poliklinici Human radi od 2014. godine gde je najpre bila angažžovana u biohemijskoj i patohistološškoj laboratoriji, a zatim preuzima i poslove organizacije poliklinike i laboratorije Human Humanum u Vranju.

Voli da čita, rekreativno se bavi sportom i užživa u drušštvu svojih prijatelja.

Nina Cvetković

diplomirani hemičar

Nakon gimnazije "Svetozar Marković" u Niššu upisuje i završšava Prirodno-matematički fakultet, departman za hemiju. Trenutno je na doktorskim studijama na katedri organske hemije. Radno iskustvo stekla radeći u sektoru kontrole kvaliteta i razvoja prehrambene industrije, prosveti i marketingu.
Deo tima poliklinike Human je od 2017. godine gde radi kao asistent direktora.

Voli pse. Posvećena porodici i prijateljima.

Marija Jovanović

diplomirani pedagog

Zvanje laboratorijskog tehničara stekla u srednjoj medicinskoj šškoli Dr Milenko Hadžić u Niššu, nakon  koje upisuje i uspeššno završšava studije pedagogije. U poliklinici Human je deo tima biohemijske laboratorije od 2010. godine.

Udata, majka dva prelepa dečaka, Pavla i Vidana.

AKTUELNOSTI

INFO

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

Prijavite se na naš Newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike

PRATITE NAS