COVID testovi koji su dostupni u Poliklinici Human

Home / Covid / COVID testovi koji su dostupni u Poliklinici Human
Sve testovi na COVID-19 koji su dostupni u poliklinici Human je moguće uraditi svakog radnog dana i subotom, bez zakazivanja.

ANTIGEN COVID-19 TEST

Detekcija ANTIGENA su najprikladniji testovi za otkrivanje rane infekcije.

VRSTA TESTA: Brzi hromatografski test

KOME SE TEST PREPORUČUJE: Antigen se može detektovati TRI DANA pre pojave simptoma bolesti i PET DANA nakon početka bolesti. Ukoliko je osoba bila u kontaktu sa drugom osobom obolelom od COVID-19, treba da prođe 3-5 dana od kontakta da bi se radilo testiranje COVID-19 Ag.

VRSTA UZORKA: Nazo-faringealnog bris

TUMAČENJE NALAZA: Pozitivan rezultat znači akutno prisustvo virusa SARS-CoV-2 u uzorku i AKTIVNU INFEKCIJU.

Negativan rezultat treba tumačiti u odnosu na kliničku sliku. U prisustvu simptoma infekcije potrebno je testiranje PCR tehnikom. Ukoliko je nalaz negativan i nema simptoma infekcije, nije potrebno raditi potvrdni PCR test.

OBRTNO VREME: 1h

SEROLOŠKI TEST KOJIM SE ODREĐUJU UKUPNA COVID ANTITELA (IgA+ IgM+IgG)

VRSTA TESTA: Skrining serološki test

NAMENA TESTA: Testom se ne dokazuje prisustvo virusa, već prisustvo ukupnih antitela (IgA, IgM i IgG), koja se stvaraju individualno u razlicitim vremenskim intervalima, od nekoliko dana, do nekoliko nedelja od kontakta sa virusom.

Preporuka je da prođu dve nedelje od prvih simptoma bolesti i tada je tačnost testa 99,8 %.

VRSTA UZORKA: Uzorak krvi

OBRTNO VREME: 1 dan

SEROLOŠKI TEST KOJIM SE ODREĐUJE PRISUSTVO IgG COVID ANTITELA

VRSTA TESTA: Elisa test

NAMENA TESTA: Testom se dokazuje prisustvo IgG antitela koji ukazuju na to da je osoba ranije bila u kontaktu sa virusom. IgG antitela su tzv “stara”antitela I potvrđuju ranije prisustvo infekcije u organizmu.

Preporuka je da prođu četiri nedelje od prvih simptoma bolesti.

VRSTA UZORKA: Uzorak krvi

OBRTNO VREME: 1 dan

SEROLOŠKI TEST KOJIM SE ODREĐUJE PRISUSTVO IgM COVID ANTITELA

VRSTA TESTA: Elisa test

NAMENA TESTA: Testom se dokazuje prisustvo IgM antitela koji mogu da ukazuju na trenutno prisutnu ili nedavno preležanu infekciju. Test se preporučuje osobama koje trenutno osećaju simptome ili je prošlo 7-10 dana od prvih pojava simptoma.

VRSTA UZORKA: Uzorak krvi

OBRTNO VREME: 1 dan