Lekari Saradnici

Lekari Saradnici Poliklinike Human

Aleksandar Mihajlović

dr kardiolog

Marija Miljković

dr med. – spec. interne medicine subspecijalista kardiolgije

Viktor Stoičkov

doc dr spec. interne medicine – kardiolog

Jovan Vasović

dr med.- spec. interne medicine

Boris Đinđić

dr med. – spec. interne medicine

Natasa Perišić Mitrović

mr sci. interne medicine – endokrinolog

Olivera Milosavljević

dr med. – spec. interne medicine-endokrinolog

Žaklina Kuštrimović

dr med. – spec. pneumoftiziologije

Slobodan Petrović

dr med. – spec. pneumoftiziologije

Goran Bjelaković

prof. dr spec. interne medicine – gastroenterohepatolog

Irena Stojanović

medicinski tehničar

Violeta Grozdanović

dr med. – spec. interne medicine – gastroenterohepatolog

Miljan Krstić

prof. dr spec. kliničke patologije

Маја Jovičić Milentijević

prof. dr spec. patološke anatomije, uže specijalizacije kliničke patologije

Ljubinka Janković Veličković

prof. dr spec. patološke anatomije, uže specijalizacije kliničke patologije

Slavica Vuković

dr med. – spec. mikrobiologije

Dragan Mihailović

prof. dr spec. patološke anatomije, uže specijalizacije kliničke patologije

Lekari Saradnici Poliklinike Humano

Biljana Đokić

dr prim. radiologije

Milijana Lazović

dr med. – spec. radiologije

Ljiljana Ristić

dr med. – spec. radiologije

Dijana Bojić

dr med. – spec. radiologije

Marino Milojković

dr med. – spec. radiologije

Nina Medojević

dr med. – spec. urologije

Dragan Rakić

dr med. – spec. urologije

Zoran Đorđević

dr med. – spec. urologije

Milan Potić

dr med. – spec. urologije-onkolog

Bojan Vučković

spec. urologije

Toplica Bojić

dr med. – spec. opšte i endokrine hirurgije

Dimitar Sotirov

dr med. – spec. opšte hirurgije

Predrag Đorđević

dr med. – spec. opšte i vaskularne hirurgije

Milica Nestorović

ass dr med. – spec. opšte hirurgije-proktolog

Ivan Miladinović

abdominalni hirurg

Mlađan Golubović

dr specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije

Slobodan Ljubenović

dr specijalista anesteziologije sa reanimatologijom