Nova poliklinika – poliklinika HUMANPRO Prokuplje

Home / Novosti / Nova poliklinika – poliklinika HUMANPRO Prokuplje

Juna meseca, 2020. godine, otvorena je nova poliklinika HumanPro u Prokuplju.

Zahvaljujući vrhunskoj opremljenosti poliklinike i stručnom timu lekara, Poliklinika HumanPro svojim pacijentima pruža široku paletu standardnih i specifičnih usluga u skladu da standardima savremene medicinske dijagnostike i terapije.

Poliklinika HumanPro pruža mogućnost obavljanja pregleda iz oblasti pedijatrije, interne medicine i ORL. Takođe, moguće je obaviti sve ultrazvučne i kolor dopler preglede.

U saradnji sa Poliklinikom Human u Nišu i laboratorijom Human Plus u Prokuplju, Poliklinika HumanPro ima mogućnost uzorkovanja za kompletnu laboratorijsku dijagnostiku (sve analize iz oblasti biohemije, mikrobiologije i patohistologije).