background za covid antigen test ANTIGEN
COVID-19 TEST
1.400RSD
IZDAVANJE LEKARSKIH UVERENJA
PRETHODNI I PERIODIČNI LEKARSKI PREGLEDI
LEKARSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENE RADNIKE
OBUKA IZ PRVE POMOĆI
SAZNAJTE VIŠE NAŠI LEKARI
DOSTUPNI ODMAH
PREKO GDC VISIT ME
APLIKACIJE
DIREKTNO I SIGURNO
COVID TESTOVI SAZNAJTE VIŠE Poliklinika Human HUMANPRO PROKUPLJE SAZNAJTE VIŠE NOVA POLIKLINIKA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
I
KLINIČKI PREGLEDI
SAZNAJTE VIŠE POLIKLINIKA HUMANO
AUTOMATSKI 3D
ULTRAZVUČNI SKENER DOJKE
SAZNAJTE VIŠE POLIKLINIKA HUMANO
Lekar u Vašem domu...
kad god Vam je potreban
SAZNAJTE VIŠE GLOBAL DIGITAL CLINIC

SVE MEDICINSKE USLUGE KOJE SU VAM POTREBNE NA JEDNOM MESTU!

NOVOSTI

SAVETI LEKARA

Human se može pohvaliti višegodišnjim iskustvom u saradnji sa mnogim osiguravajućim kućama čiji osiguranici mogu veoma jednostavno, brzo i lako koristiti usluge poliklinike.