• English

AKREDITOVANA LABORATORIJA

Poliklinika Human dokazala da posluje u skladu sa najvećim standardima

Šta znači akreditacija laboratorije?

Akreditacija je priznanje da laboratorija ispunjava postavljene standarde. Akreditacijom se obezbeđuje poverenje – poverenje za pacijente i lekare da će uvek dobiti precizan, tačan i blagovremeni rezultat.

U Nišu, poliklinika Human može da se pohvali da od 2011. godine ima Akreditaciju u domenu biohemijske, mikrobiološke i patohistološke laboratorije.

Postupak akreditacije

Međunarodni standard ISO 15189 je definisao zahteve koje treba da ispuni medicinska laboratorija u pogledu sistema kvaliteta i u pogledu kompetentnosti. Ispunjenost ovih zahteva se proverava od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) koji je i sam akreditovan od strane Evropske komisije za akreditaciju.

Ukoliko se oceni da je laboratorija uspostavila i da radi u skladu za zahtevima standarda i ukoliko dokaže svoju kompetentnost za metode ispitivanja pred timom stručnjaka koje angažuje Akreditaciono telo, dobija status akreditovane laboratorije, odnosno sertifikat da ispunjava zahteve standarda i da je kompetentna za ispitivanja za zahtevano područje ispitivanja. U toku trajanja akreditacije, Akreditaciono telo sprovodi redovne, godišnje nadzore u cilju provere da li laboratorija radi u skladu sa zahtevima referentnog standarda i svojim procedurama kao i da li održava kompetentnost.

Tokom juna meseca Akreditaciono telo Srbije je kontrolisalo rad u poliklinici Human, u sve tri laboratorije (biohemijska, mikrobiološka i patohistološka). Tim ocenjivača je proveravao sistem menadžmenta, metode i procese analiziranja uzoraka u laboratorijama, gde su zaposleni u poliklinici pokazali izuzetnu posvećenost i kvalitet u radu prilikom trećeg redovnog ocenjivanja i iznova dokazali zašto su jedna od najboljih laboratorija koja već sedam godina radi po najvišim svetskim standardima.

Šta znači raditi u skladu sa zahtevima standarda?

To znači da je laboratorija definisala i dokumentovala svoj sistem kvaliteta, da je definisala i da sprovodi sve procese koji se odvijaju u okviru tog sistema i da upravlja tim procesima. Rad u akreditovanoj laboratoriji nije samo uzimanje uzorka, ispitivanje I izveštavanje, već obuhvata čitav niz procesa kojim se upravlja i koji imaju za cilj da obezbede poverenje pacijenata i lekara u kvalitet rezultata ispitivanja.

Poliklinika Human posluje po strogom sistemu menadžmenta kvalitetom koji obuhvata sve procese rada, kao i kompletan proces ispitivanja.

Koja su obeležja akreditovanih laboratorija?

Akreditaciono telo daje na korišćenje akreditovanim laboratorijama simbol akreditacije koji one koriste u svojim izveštajima i sertifikatima.

Kako izabrati akreditovanu laboratoriju čije usluge zadovoljavaju vaše potrebe?

Postoji jednostavan način na koji se proverava da li laboratorija svoje poslove obavlja pouzdano, kompetentno i u skladu sa zahtevima standarda – provera da li se ona nalazi u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.