• English

Aspiraciona citološka analiza

 

aspiraciona citološka analiza

Aspiraciona citologija tankom iglom/aspiraciona citološka analiza (Fine-Needle Aspiration Cytology-FNAC) koristi se više od 80 godina za postavljanje morfološke dijagnoze patoloških promena u različitim delovima tela.

Danas je to moćan test za postavljanje preliminarne dijagnoze kod različitih tumorskih i netumorskih promena koji usmerava dalji tok dijagnostike a ponekad određuje i definitivni tretman bolesnika. U mnogim kliničkim situacijama FNAC daje definitivnu dijagnozu, bilo sama, bilo u kombinaciji sa kliničkim podacima, radiološkim nalazima i drugim testovima.

Aspiraciona citološka analiza u dijagnostici

Jedna od glavnih indikacija za FNAC su čvorovi u štitnoj žlezdi. Čvorovi u štitnoj žlezdi su čest nalaz koji se sreće u oko 4-7 % odraslih osoba.

Većinom su ove promene dobroćudne, kod 90–95% ispitanika.

Aspitaciona citologija štitne žlezde  se pokazala kao nezaobilazan i pouzdan metod za dijagnostiku ali i skrining bolesti štitne žlezde.

  • aspiraciona biopsija finom iglom se izvodi u ordinaciji i traje oko 20 minuta
  • izvodi je hirurg
  • analiza je dostupna u poliklinici Humano
  • intervenciji prethodi pregled endokrinologa, radiologa, interniste/onkologa i hirurga, kao i preporučene laboratorijske analize
  • po potrebi se uključuje imunolog
  • multidisciplinarni pristup lečenju
  • komplikacije su retke, ali uključuju krvarenje, modrice i infekciju

aspiraciona citologija

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.