• English

O ELISA laboratorijskoj metodi, danas piše Nikola Stanković, asistent za užu naučnu oblast eksperimentalne biologije i biotehnologije pri Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, konsultant mikrobiološke laboratorije poliklinike Human:

„ELISA (Enzime-Linked Immunosorbent Assay) je laboratorijska metoda kojom se vrši brza, kvalitativna i kvantitativna detekcija analita odnosno biomarkera u analiziranom uzorku.

Kvalitativna analiza predstavlja da li je traženi analit prisutan u uzorku (krv, urin, ispljuvak, bris…), dok kvalitativna analiza određuje u kojoj meri je traženi analit prisutan.

Ova metoda se koristi u detekciji antitela ili antigena u postavljanju dijagnoze infektivnih bolesti, kao i za određivanje nivoa hormona, tumor markera i drugih biohemijskih analiza (biomarkera).
Neki primeri uključuju: dijagnozu HIV i hepatitis B i hepatitis C infekcija, testove na trudnoću i merenje citokina ili rastvorljivih receptora u ćelijskom supernatantu ili serumu.

ELISA predstavlja jednu od omiljenijih metoda za rad među laboratorijskim osobljem jer po potrebi može biti delimično ili potpuno automatizovana, pri čemu je jedna od najjednostavnijih metoda za izvođenje sa veoma jasnim krajnjim rezultatima.

Ona je osnova za serološke metode koje su kasnije izvedene iz nje. CLIA (ChemiLuminescent ImmunoAssays) i ECLIA (Electro ChemiLuminescent ImmunoAssays) su metode koje su
savremenije i brže u tehničkom smislu, senzitivnije u dijagnostičkom smislu što daje mogućnost za ispitivanje više analiza u kraćem vremenskom roku u poređenju sa ELISA metodom.“

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.