• English

FARMAKOTERAPIJA – Pravilna primena lekova

Farmakoterapija

FARMAKOTERAPIJA

Pravilno propisivanje i primena lekova

Savremena farmakoterapija nudi rešenje za veliki broj zdravstvenih problema, ali povećanje broja lekova u terapiji može biti uzrok novih problema za pacijenta.

Lek-lek, lek-hrana i lek-bolest interakcije često rezultuju neželjenim reakcijama i smanjenom efikasnošću lekova, pa i negativnih zdravstvenih ishoda.

Specijalista farmakoterapije poznaje karakteristike lekova, dijetetskih suplemenata i biljnih proizvoda koji se koriste u terapiji.

Sveobuhvatni analitički pristup terapiji omogućava personalizovano i holističko sagledavanje terapije i prilagođavanje karakteristikama i životnim navikama pacijenta.

Antibiotici

Koji su osnovni preduslovi za efikasnu terapiju?

  • Edukacija o pravilnoj primeni lekova
  • Izbor suplementacione terapije
  • Stručni saveti

Pravilna primena lekova pretpostavlja interprofesionalni pristup koji obezbeđuje sigurnu, efikasnu i ekonomski isplativu terapiju.

Farmaceut-specijalista farmakoterapije rešava probleme koji se javljaju tokom terapije, pomaže u izboru dijetetskih suplemenata/biljnih proizvoda/medicinskih sredstava, zajedno sa Vama prati napredak u lečenju i raduje se Vasem uspehu.

Može Vam pomoći da očuvate zdravlje i prevenirate bolest, da zdrav način života bude Vaše trajno opredeljenje i da Vaša propisana terapija postigne optimalni efekat.

Prof. Aleksandra Catić Đorđević, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, specijalista farmakoterapije.

Predmeti i polja interesovanja:

  • Klinička farmacija
  • Farmakokinetika
  • Farmakoterapija

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.