• English

Šta je Helicobacter pylori?

Helicobacter pylori je Gram negativni bacil, koji kolonizuje sluzokožu želuca. H. pylori je priznat kao uzročnik aktivnog hroničnog gastritisa, učestvuje u etiologiji ukusa i karcinoma želuca.

Danas je više od polovine stanovništva zemljine kugle inficirano ovim mikroorganizmom, ali oboljenja izazivaju samo virulentni sojevi.

Kako se prenosi?

Čovek se smatra prirodnim rezervoarom H. Pylori. Preživljavanje mikro organizma u vodi i mleku upućuje na mogućnost prenošenja vodom i hranom i direktnim kontaktom. Način prenošenja može biti fekalno – oralni, oralno – oralni, i sa bolesnika na bolesnika (kod neadekvatne sterilizacije gastroskopa).

Infekcija je češća kod starijih osoba.

Koji su simptomi?

Simptomi koji se javljaju prilikom infekcije ovom bakterijom su sledeći:

  • Bol i neprijatnost u gornjem delu abdomena
  • Nadimanje
  • Osećaj nadutosti (nakon unosa male količine hrane)
  • Nedostatak apetita
  • Mučnina i povraćanje
  • Tamna stolica ili stolica boje katrana
  • Zamor i malaksalost (ukoliko čir krvari)

Ukoliko nemate ove siptome, a u porodičnoj anamnezi imate obolele od kancera želuca trebalo bi da se testirate na H. Pylori.

Kako se postavlja dijagnoza?

U Human poliklinici dijagnoza se može postaviti mikrobiološki i histološki. Mikrobiološki iz stolice i krvi. Histološki iz bioptata uzetom prilikom gastroskopije.
mirkobiološkoj laboratoriji Human poliklinike najčešće se radi serološka dijagnostika iz krvi, pri čemu se utvrđuju prisustva IgA, IgG antitela u serumu pacijenta ELISA metodom. Analizom stolice detektuje se Ag H. Pylori.

Enzimi i toksini kojima on deluje na epitel želuca

Ovoj mikroorganizam produkuje brojne enzime: ureaza, proteaze, lipaze, fosfolipaze i dr. Ureaza enzim omogućava opstanak ove bakterije u kiseloj sredini.
Amonijak koji stvara ima toksično dejstvo na epitalne ćelije, čiji je krajnji ishod erozija tkiva i stvaranje ulceracija.
H. pylori produkuje (VacA) – vakuolizirajući citotoksin, koji dovodi do oštećenja epitalnih ćelija.
CagA – citotoksin udruženi protein A poseduje antigena svojstva i predstavlja serološki marker, za detekciju viroletnih slojeva H. Pylori.
Ostali enzimi i toksini svojim delovanjem dovode do oštećenja epitela sluzokože želuca.

Lečenje H. pyori

H. pylori je (in vitro) osetljiv na veliki broj antibiotika. U terapiji infekcija, najčešće se koristi: amoksicilin, nitrofurantoin, ofloksacin, eritromicin i tetraciklini. Preparati bizmuta u kombinaciji sa metronidazolom i amoksicilinom primenjuju se uspešno u eradikaciji H. Pylori.

 

Dr Irena Mitić, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.