• English

Imunohistohemijska ispitivanja

Imunohistohemija – Najpreciznija dijagnostika tumora

Šta je imunohistohemija?

Imunohistohemija je metoda u laboratorijskoj dijagnostici, u okviru patohistološke laboratorije, koja omogućava tačnu dijagnostiku tumora. Imunohistohemijska analiza je neophodna za uvođenje ciljane terapije, odnosno, da se za svakog pacijenta sa karcinomom odabere način lečenja koji njemu najviše odgovara.

Ove analize se koriste za određivanje specifičnog tipa tumora u situacijama kada rutinske metode ne daju definitivan odgovor.

Kada se radi imunohistohemija?

Imunohistohemijske analize se rade prema potrebi, međutim u nekim oblastima poput hematopatologije dijagnoza neće biti postavljena rezultata imunohistohemije.

Analize se ponavljaju i posle sprovedene terapije, kako bi se odredio učinak terapije – da li su u tkivu ostale ćelije tumora.

Kako se radi imunohistohemija?

Aparati koji se koriste za imunohistohemijske analize pružaju brže, efikasnije i pouzdanije, kvalitetne analize i rezultate. Poliklinika Human, sa ponosom, može istaći da je jedina privatna poliklinika u Srbiji koja analize imunohistohemije radi potpuno automatizovano na VENTANA imunostejneru, sa kompatibilnim reagensima koji prema NordiQC imaju superiorne performanse u odnosu na druga monoklonska antitela. U poliklinici Human bez dugog čekanja, najpreciznijom metodom, pacijenti mogu uraditi potrebne analize, čime skraćuju dragoceno vreme početka terapije.

Da li je moguće refundirati imunohistohemijsku analizu iz Fonda za zdravstveno osiguranje?

Da, moguće je ukoliko se na analizu u državnoj ustanovi čeka duže od 30 dana, sa potvrdom iz državne ustanove i fiskalnim računom poliklinike Human, postoji mogućnost refundiranja sredstava iz Fonda za zdravstveno osiguranje za odrađene imunohistohemijske analize.

Danas je imunohistohemija nešto što se podrazumeva – rutinska i neophodna metoda u patohistologiji. U većini oblasti medicine, bez imunohistohemije, nema precizne dijagnoze oboljenja.

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.