• English

Kada treba posumnjati da dete ima dijabetes?

Simptomi …

…mogu biti prisutni kod dece od jedne do više nedelja.

Obratite pažnju i odmah se javite lekaru ukoliko Vaše dete:

  • počinje više da žeđa;
  • više mokri danju, ali ustaje često i noću da mokri;
  • apetit mu je pojačan, a gubi u težini;
  • oseća umor, slabost, malaksalost, bolove u nogama;
  • žali se na zamućenje vida.

Šta je dijabetes melitus tip 1?

Dijabetes melitus tip 1 je najčešća endokrina bolest u detinjstvu. To je hronična, multifaktorijalna, autoimuna bolest, genetski predisponirana, a pokrenuta faktorima okoline. Posledica je progresivne autoimune destrukcije insulin produkujućih β ćelija pankreasa što rezultuje nedovoljnom sekrecijom insulina, povišenim nivoima šećera u krvi i potrebom za doživotnom primenom insulina.

Koliko dece oboleva od dijabetesa?

Od dijabetesa u Srbiji oboleva jedno dete na 2.500–3.000 dece. Od tipa 1 godišnje oboli oko 180 devojčica i dečaka uzrasta do 14 godina, sa podjednakom zastupljenošću polova. Javlja se od najranijeg uzrasta, pa čak i kod beba starih samo nekoliko meseci, sa pikom javljanja u periodu intenzivnog rasta i tokom puberteta.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dečji endokrinolog detaljno pregleda malog pacijenta i odredjuje koje biohemijske analize treba uraditi i uz to detaljno obrazlaže roditeljima deteta rezultate učinjenih analiza.

dr Vesna Cvetković, pedijatar endokrinolog poliklinike HumanPro

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.