• English

KOLONOSKOPIJA na najsavremenijem aparatu

kolonoskopija

Kolonoskopija je pregled debelog creva koji omogućava utvrđivanje uzroka tegoba, odnosno patološke (bolesne) promene i njeno rano prepoznavanje i lečenje.

Pre kolonoskopije, obavezna je konsultacija sa lekarom o neophodnosti i načinu izvođenja planirane procedure.

Priprema za kolonoskopski pregled

Da bi se kolonoskopija adekvatno obavila, potrebno je isprazniti debelo crevo određenim medikamentima prema savetu stručnog lica.

Kako priprema obično počinje 24 sata pre pregleda. Dan pre procedure ne treba konzumirati čvrstu hranu, dok noć pred preceduru ne treba unositi hranu i piće.

Ukoliko bolujete od šećerne bolesti ili uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi, obavezno se konsultujte sa lekarom pre kolonoskopije.

Kako se izvodi kolonoskopija?

Pregled se obavlja uz pomoć savitljivog optičkog instrumenta (endoskopa) koji omogućava pregled debelog creva i dela tankog creva.

Uduvavanjem vazduha gube se nabori organa za varenje, tako da se bolesne (patološke) promene mogu bolje uočiti.

Prilikom same procedure moguće je uzeti deo tkiva za patohistološku analizu u cilju otkrivanja promena na tkivu.

Prednosti kolonoskopije

  • Kolonoskopskim pregledom i patohistološkim analizom u datom slučaju, patološke promene se sa velikom sigurnošću uočavaju i dijagnostikuju.
  • Kolonoskopiju i uzimanje isečka za analizu u poliklinici Human rade eminentni stručnjaci iz oblasti gastroenterologije sa velikim iskustvom u radu.
  • Neophodne patohistološke analize obavljaja stručni tim patologa uz pomoć najsavremenijih aparata u najkraćem vremenskom roku.

kolonoskopija prednosti

Na šta treba obratiti pažnju?

U odnosu na naknadno unošenje hrane i ostala pravila ponašanja, pridržavajte se, obavezno saveta lekara.

Ukoliko ste dobili injekciju za smirenje ¡/¡li protiv bolova, smete, najranije nakon 24 časa da aktivno učestvujete u saobraćaju.

Dalje u istom ovom vremenskom razdoblju ne bi trebalo da donosite važne odluke ili da radite za opasnim mašinama. Nakon ambulantnog pregleda neko treba da dođe po vas.

Ako osetite bolove ili druge tegobe (npr. vrtoglavica, mučnina, krv iz čmara) neodložno se obratite lekaru.

Kako se ponašati nakon pregleda kolonoskopije?

  • 24 sata nakon kolonoskopije u lokalnoj anesteziji se ne preporučuje da radite i vozite.
  • Moguć je osećaj naduvenosti i ispuštana gasova, koji će prestati par sati nakon procedure.
  • 2 sata nakon kolonoskopskog pregleda možete piti čaj ili vodi i možete imati lagan obrok.

Koji rizici/komplikacije su mogući?

Pregled debelog creva je u današnje vreme rutinski postupak sa malo rizika.

Uprkos najvećoj predostrožnosti, moguće je u retkim prilikama da dodje do komplikacija.

adobe slika kolonoskopija

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.