• English

Najsavremenija molekularna dijagnostika

U poliklinici Human otvorena je laboratorija za molekularnu dijagnostiku, koja je opremljena jednim od najsavremenijih aparata za Real Time – PCR, kao i neophodnom pratećom opremom i reagensima najvišeg kvaliteta.

Šta je PCR?

PCR je najrazvijenija molekularna tehnika do danas, koja ima širok spektar kliničke primene u detekciji i proceni stanja infekcije, određivanju osetljivosti bakterija na antibiotike, detekciji mutacija koje mogu biti uzrok mnogih bolesti. Ovom metodom se mogu dokazati geni virusa ili nekih mikroorganizama ukoliko su prisutni u našem telu. U PCR laboratoriji se vrši detekcija uzročnika polno prenosivih bolesti kao što su: hlamidija, mikoplazme, ureaplazme, virusa HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, HPV ali i i detekcija mutacija na genima.

Koje su prednosti PCR metode u odnosu na ostale?

PCR ima brojne prednosti po kojima se izdvaja od ostalih metoda. Procesi su automatizovani čime je povećana brzina i pouzdanost u identifikaciji bakterija, virusa i drugih mikroorganizama. Na taj način je i smanjena mogućnost pojave grešaka izazvanih ljudskim faktorom.

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.