• English

spermogram

SPERMOGRAM I SPERMOKULTURA

Spermogramom ili nativnim pregledom semene tečnosti se dobijaju podaci o ukupnom broju spermatozoida.

Tu se procenjuju progresivnost pokretnih i slabo pokretnih spermatozoida kao i zapremina, viskoznost, brzina likvefakcije, pH i boja ejakulata.

Ova analiza se naziva makroskopska i određuje kvalitativne osobine spermatozoida.

  • Analiza je brza, efikasna i pristupačna.
  • Kvalitet spermatozoida ukazuje da li treba uključiti muškarca u proces lečenja bračnog sterilita ili ne.

Čak i u slučajevima kada rezultati pokazuju normalne vrednosti, muški faktor u tretmanu bračne neplodnosti treba ostaviti po strani, ali ne i potpuno ga zanemariti.

PRIPREMA

  • Potrebno je apstinirati (suzdržati se od polnog odnosa) 3-5 dana (apstinencija kraća od 2 dana nepovoljno utiče na broj spermatozoida, dok apstinencija duža od 5 dana nepovoljno utiče na njihovu pokretljivost)
  • Tokom perioda apstinencije treba smanjiti, a ako je moguće potpuno isključiti, pušenje i uzimanje alkohola
  • Pacijent treba prethodno, pre davanja uzorka, da urinira
  • Neposredno pre davanja uzorka, uro-genitalnu oblast treba dobro oprati vodom i osušiti
  • Uzorak treba sakupiti u sterilnu posudu sa što širim otvorom (najbolje je koristiti sterilnu bočicu za urin)
  • Voditi računa da se sakupi celokupna količina uzorka (nepotpuno sakupljen uzorak utiče nepovoljno na rezultate analize; dobijaju se niže vrednosti zapremine ejakulata i broja spermatozoida)
  • Važno je zabeležiti tačno vreme uzorkovanja (odustvo informacije o tačnom vremenu uzorkovanja onemogućava određivanje vremena likvefakcije)
  • Nemoguće je okarakterisati kvalitet sperme na osnovu samo jednog uzorka, tako da se preporučuje ispitivanje dva ili tri uzorka u periodu od 3-6 meseci.

SPERMOKULTURA

Spermokultura se gotovo uvek radi kada muškarac već radi analizu sperme – spermogram.

Ponekad muškarci urade samo spermogram, pa ukoliko nalaz bude loš – pokazuje: astenozoospermiju, oligozoospermiju, oligoastenozoospermiju, onda postoji sumnja da su bakterije izazvale takvu sliku i pristupa se spermokulturi.

spermogram i spermokultura

Posetite najbližu Human laboratoriju.


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.