• EnglishDr. Maja Jocić


Specijalista radiologije
Dr Predrag Mišić


Specijalista psihijatrije
Dr Irena Mitić


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Dr Ivan Stoičkov


Lekar opšte prakse
Dr Tatjana Tanja Stanojević


Specijalista opšte medicine
Dr Tatjana Tanja Kozub


Specijalista opšte medicine
Dr Aleksandra Živković


Specijalista opšte medicine
Dr Suzana Radovanović


Lekar opšte prakse
Dr Danijel Đorđević


Lekar opšte prakse
Dr Magdalena Đorđević


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Mr Aleksandra Krstić


Medicinski biohemičar
Mr Anica Serafimović


Medicinski biohemičar
Mr Milica Džodić


Medicinski biohemičar
Prof. dr Miljan Krstić


Specijalista kliničke patologije
Prof. dr Ljubinka Janković Veličković


Specijalista patološke anatomije
Prof. dr Nenad Govedarović


Specijalista interne medicine, Hematolog
Dr Vesna Nikolić


Specijalista interne medicine, Hematolog
Dr Slavica Vuković


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Dr Ljiljana Ristić


Specijalista radiologije
Dr Milijana Lazović


Specijalista radiologije
Dr Olivera Milosavljević


Specijalista interne medicine - endokrinolog
Dr Natasa Mitrović


Specijalista interne medicine - endokrinolog
Dr Marija Miljković


Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Doc. dr Viktor Stoičkov


Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Dr Slobodan Petrović


Specijalista interne medicine - pneumoftiziolog
Prof. dr Goran Bjelaković


Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog
Dr Dijana Bojić


Specijalista radiologije
Dr Predrag Mitić


Specijalista urologije
Dr Dragan Rakić


Specijalista urologije
Dr Dragana Buđevac


Specijalista opšte hirurgije
Prof. dr Boris Đinđić


Specijalista interne medicine
Doc. dr Milan Radović


Specijalista interne medicine - pulmolog
Dr Toplica Bojić


Specijalista opšte i endokrine hirurgije
Prof. dr Маја Jovičić Milentijević


Specijalista patološke anatomije
Dr Predrag Đorđević


Specijalista opšte i vaskularne hirurgije
Dr Violeta Dinić


Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog
Dr Aleksandar Mihajlović


Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Prim. dr Biljana Đokić


Specijalista radiologije
Doc. dr Nebojša Đenić


Specijalista opšte hirurgije
Prof. dr Dragan Mihailović


Specijalista patološke anatomije
Dr Radiša Vitas


Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog
Dr Žaklina Kuštrimović


Specijalista interne medicine - pneumoftiziolog
Dr Mlađan Golubović


Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Dr Ivan Miladinović


Abdominalni hirurg
Dr Slobodan Ljubenović


Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Dr Zoran Đorđević


Specijalista urologije
Dr Dušanka Branković


Specijalista interne medicine
Dr Nina Medojević


Specijalista urologije
Doc. dr Milica Nestorović


Specijalista opšte hirurgije - proktolog
Dr Bojan Vučković


Specijalista urologije
Dr Miroljub Petrović


Specijalista interne medicine-onkolog
Dr Jovan Vasović


Specijalista interne medicine
Jelena Janić


Psiholog
Dr Milena Đukić


Specijalista oftalmologije
Dr sci.med Senada Pavlović


Specijalista interne medicine
Dr Mirjana Miladinović


Specijalista psihijatrije
Dr Dragan Grašić


Specijalista neuropsihijatrije
Dr Biserka Zlatković


Specijalista medicine rada
Dr Mirko Čukalović


Specijalista medicine rada
Prim. dr Dragoslav Ilić


Specijalista medicine rada
Dr Saša Borisov


Specijalista medicine rada
Dr Jelena Bojčević Milosavljevljić


Specijalista dermatovenerologije
Dr Marina Đorđević


Specijalista dermatovenerologije
Dr Goran Lazarević


Specijalista ORL
Dr Miroslava Janković


Specijalista ORL
Dr Zorica Nikolić


Specijalista ORL
Dr Dušan Jovanović


Specijalista radiologije
Dr Valentina Cekić


Lekar opšte prakse
Dr Saša Kovačević


Specijalista radiologije
Dr Lidija Milenković


Specijalista psihijatrije
Dr Vladica Mišković


Lekar opšte prakse
Dr Vesna Cvetković


Pedijatar/Endokrinolog
Dr Petar Vesović


Lekar opšte prakse
Mr Dr Vukoje Maričić


Specijalista ORL
Katarina Lepojević


Biolog
Marijana Đorđević


Medicinska sestra/tehničar
Mihajlo Mitić


Laboratorijski tehničar
Milica Jovanović


Tehničar biohemijske laboratorije
Milena Mitrović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Milica Mišić


Medicinska sestra/tehničar
Nenad Petrović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Nina Mitić


Laboratorijski tehničar
Teodora Cekić


Medicinska sestra/tehničar
Jelena Đorđević Jović


Tehničar biohemijske laboratorije
Tijana Grujić


Laboratorijski tehničar
Aleksandar Petrović


Tehničar patohistološke laboratorije
Dragana Vidojević


Info pult
Ana Marković


Medicinska sestra/tehničar
Katarina Dinić


Tehničar biohemijske laboratorije
Bojana Milanović


Tehničar biohemijske laboratorije
Tina Svilar


Laboratorijski tehničar
Anita Čolović


Medicinska sestra/tehničar
Emilija Filipović


Medicinska sestra/tehničar
Miljana Ađančić Radulović


Medicinska sestra/tehničar
Uroš Blagojević


Laboratorijski tehničar
Jelena Petrović


Medicinska sestra/tehničar
Danijel Damnjanović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Biljana Radulović


Info pult
Ivana Kočovski


Medicinska sestra/tehničar
Milan Pavlović


Terenska služba
Stefana Stefanović


Medicinska sestra/tehničar
Aleksandra Stojanović


Info pult
Tanja Cvetković


Medicinska sestra/tehničar
Teodora Zdravković


Medicinska sestra/tehničar
Nataša Nikolić


Laboratorijski tehničar
Jasna Panajotović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Anđela Stepanović


Medicinska sestra/tehničar
Vojislav Đorđević


Laboratorijski tehničar
Emilija Stojković


Medicinska sestra/tehničar
Aleksandra Petrović


Laboratorijski tehničar
Marija Đelić


Laboratorijski tehničar
Milica Milošević


Medicinska sestra/tehničar
Jelena Tasić


Medicinska sestra/tehničar
Jelena Jakovljević


Laboratorijski tehničar
Sanja Prolović


Medicinska sestra/tehničar
© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.