• EnglishDr Dragana Bogdanović


Specijalista imunologije
Dr Irena Mitić


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Dr Ivan Stoičkov


Lekar opšte prakse
Dr Danijel Đorđević


Lekar opšte prakse
Dr Milena Đukić


Specijalista oftalmologije
Jelena Janić


Psiholog
Dr Mirjana Miladinović


Specijalista psihijatrije
Dr Biserka Zlatković


Specijalista medicine rada
Dr sci.med Senada Pavlović


Specijalista interne medicine
Dr Mirko Čukalović


Specijalista medicine rada
Prim. dr Dragoslav Ilić


Specijalista medicine rada
Dr Dragan Grašić


Specijalista neuropsihijatrije
Dr Milijana Lazović


Specijalista radiologije
Dr Olivera Milosavljević


Specijalista interne medicine - endokrinolog
Dr Natasa Mitrović


Specijalista interne medicine - endokrinolog
Doc. dr Viktor Stoičkov


Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Dr Ljiljana Ristić


Specijalista radiologije
Dr Marija Miljković


Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Dr Dušan Jovanović


Specijalista radiologije
Dr Dijana Bojić


Specijalista radiologije
Dr Slobodan Petrović


Specijalista interne medicine - pneumoftiziolog
Doc. dr Nebojša Đenić


Specijalista opšte hirurgije
Dr Predrag Mitić


Specijalista urologije
Dr Dragan Rakić


Specijalista urologije
Dr Dragana Buđevac


Specijalista opšte hirurgije
Prof. dr Goran Bjelaković


Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog
Nikola Stanković


Konsultant
Doc. dr Milan Radović


Specijalista interne medicine - pulmolog
Dr Toplica Bojić


Specijalista opšte i endokrine hirurgije
Prof. dr Boris Đinđić


Specijalista interne medicine
Dr Aleksandar Mihajlović


Specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije
Mr Aleksandra Krstić


Medicinski biohemičar
Mr Anica Serafimović


Medicinski biohemičar
Mr Milica Džodić


Medicinski biohemičar
Dr Saša Kovačević


Specijalista radiologije
Dr Marino Milojković


Specijalista radiologije
Prim. dr Biljana Đokić


Specijalista radiologije
Dr Mlađan Golubović


Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Dr Slobodan Ljubenović


Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom
Dr Vladica Mišković


Lekar opšte prakse
Dr Dušanka Branković


Specijalista interne medicine
Dr Vesna Cvetković


Pedijatar/Endokrinolog
Dr Jovan Vasović


Specijalista interne medicine
Dr Petar Vesović


Lekar opšte prakse
Prof. dr Miljan Krstić


Specijalista kliničke patologije
Dr Ivan Miladinović


Abdominalni hirurg
Dr Bojan Vučković


Specijalista urologije
Dr Predrag Đorđević


Specijalista opšte i vaskularne hirurgije
Dr Zoran Đorđević


Specijalista urologije
Dr Nina Medojević


Specijalista urologije
Dr Magdalena Đorđević


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Dr Milan Potić


Specijalista urologije
Prof. dr Маја Jovičić Milentijević


Specijalista patološke anatomije
Dr Miroljub Petrović


Specijalista interne medicine-onkolog
Dr Vesna Nikolić


Specijalista interne medicine, Hematolog
Dr Slavica Vuković


Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Doc. dr Milica Nestorović


Specijalista opšte hirurgije - proktolog
Prof. dr Dragan Mihailović


Specijalista patološke anatomije
Prof. dr Ljubinka Janković Veličković


Specijalista patološke anatomije
Dr Lidija Milenković


Specijalista psihijatrije
Dr Violeta Grozdanović


Specijalista interne medicine – gastroenterohepatolog
Dr Žaklina Kuštrimović


Specijalista interne medicine - pneumoftiziolog
Mr Dr Vukoje Maričić


Specijalista ORL
Dr Saša Borisov


Specijalista medicine rada
Dr Valentina Cekić


Lekar opšte prakse
Jovan Veljković


Terenska služba
Jovana Vidojević


Tehničar patohistološke laboratorije
Katarina Lepojević


Biolog
Marija Jovanović


Tehničar biohemijske laboratorije
Marijana Đorđević


Medicinska sestra/tehničar
Mihajlo Mitić


Laboratorijski tehničar
Milica Jovanović


Tehničar biohemijske laboratorije
Milena Mitrović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Milica Mišić


Medicinska sestra/tehničar
Nenad Petrović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Nina Mitić


Laboratorijski tehničar
Teodora Cekić


Medicinska sestra/tehničar
Jelena Đorđević Jović


Tehničar biohemijske laboratorije
Teodora Zdravković


Medicinska sestra/tehničar
Tijana Grujić


Laboratorijski tehničar
Aleksandar Petrović


Tehničar patohistološke laboratorije
Dragana Vidojević


Info pult
Ana Marković


Medicinska sestra/tehničar
Katarina Dinić


Tehničar biohemijske laboratorije
Bojana Milanović


Tehničar biohemijske laboratorije
Tina Svilar


Laboratorijski tehničar
Vladan Arsić


Terenska služba
Anita Čolović


Medicinska sestra/tehničar
Emilija Filipović


Medicinska sestra/tehničar
Miljana Ađančić Radulović


Medicinska sestra/tehničar
Uroš Blagojević


Laboratorijski tehničar
Jelena Petrović


Medicinska sestra/tehničar
Danijel Damnjanović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Petra Milovanović


Medicinska sestra/tehničar
Biljana Radulović


Info pult
Ivana Kočovski


Medicinska sestra/tehničar
Milan Pavlović


Terenska služba
Nađa Milenković


Biolog
Marija Stojković


Medicinska sestra/tehničar
Stefana Stefanović


Medicinska sestra/tehničar
Milena Marinković


Medicinska sestra/tehničar
Aleksandra Stojanović


Info pult
Emilija Popović


Medicinska sestra/tehničar
Tanja Cvetković


Medicinska sestra/tehničar
Nataša Nikolić


Laboratorijski tehničar
Jasna Panajotović


Tehničar mikrobiološke laboratorije
Marija Anđelković


Medicinska sestra/tehničar
Anđela Stepanović


Medicinska sestra/tehničar
Marko Anđelković


Laboratorijski tehničar
Vojislav Đorđević


Laboratorijski tehničar
Emilija Stojković


Medicinska sestra/tehničar
Nina Ristić


Medicinska sestra/tehničar
Aleksandra Petrović


Laboratorijski tehničar
Marija Đelić


Laboratorijski tehničar
Anđela Grubač


Laboratorijski tehničar
Milica Milošević


Medicinska sestra/tehničar
Tamara Grujić


Laboratorijski tehničar
Jelena Tasić


Medicinska sestra/tehničar
Jelena Jakovljević


Laboratorijski tehničar
Sanja Prolović


Medicinska sestra/tehničar
© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.