• English

RADIOLOGIJA POLIKLINIKE HUMANO

radiologija

Radiologija je medicinska specijalnost koja uključuje sve načine medicinskog slikanja kojima se dobijaju informacije o anatomiji, patologiji, histopatologiji i funkciji bolesnih stanja. Radiologija se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Njena primena u terapiji ograničena je uglavnom na lečenje malignih bolesti, ali i vaskularnih i drugih poremećaja.

Ultrazvučni pregled danas predstavlja nezamenljivu dijagnostičku metodu koja se široko primenjuje za pravovremeno otkrivanje brojnih patoloških promena u organizmu. Metoda je dokazano neškodljiva, nema jonizujućeg zračenja i štetnog dejstva na ljudski organizam u dijagnostičkim dozama, pa se može ponavljati više puta u zavisnosti od potrebe. Ultrazvučni aparat poliklinike Humano poseduje multifrekventne sonde sa visokom (HD) rezolucijom i visokom osetljivošću za Color Doppler prikaz kako krupnih, tako i sitnih krvnih sudova.

ultrazvuk kolena

Ultrazvučna i collor doppler dijagnostika

 • DOJKI
 • ŠTITNE ŽLEZDE
 • UROTRAKTA
 • ABDOMENA I MALE KARLICE
 • ZGLOBOVA
 • MEKIH TKIVA VRATA
 • MIŠIĆA I TETIVA
 • PARENHIMATOZNIH ORGANA (JETRA, SLEZINA, PANKREAS)
 • TESTISA
 • ABDOMINALNE AORTE I KARLIČNIH ARTERIJA
 • ABDOMINALNIH VENA I VENA MALE KARLICE
 • MAGISTRALNIH ARTERIJA VRATA
 • PERIFERNIH ARTERIJA NOGU
 • DUBOKIH VENA NOGU
 • PERIFERNIH ARTERIJA I DUBOKIH VENA NOGU
 • PERIFERNIH ARTERIJA RUKU
 • DUBOKIH VENA RUKU
 • PERIFERNIH ARTERIJA I DUBOKIH VENA RUKU

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.