• English

Upala Sinusa (Sinusitis)

Sinusi su šupljine u kostima lica (čeoni, gornjevilični, sitasti, klinasti). Obloženi su sluznicom i ispunjeni vazduhom

Šta je zapravo upala sinusa?

Upala sluzokože sinusa (Sinusitis, lat.) nastaje kao komplikacija alergijske reakcije, respiratorne infekcije izazvane mikroorganizmima, loših anatomskih odnosa u nosu, širenja bakterijske infekcije sa korena zuba, i dr. Simptomi sinuzitisa su pojačana sekrecija iz nosa, povišena temperatura, opšta slabost i bol u projekciji sinusa koja se pojačava ukoliko se glava nagne napred i na dole.

Kako se leči upala sinusa?

Upala sinusnih šupljina može biti akutna i hronična. Akutnu upalu sinusa dijagnostikuje lekar na osnovu pregleda, biohemijskih i mikrobioloških analiza i radioloških metoda. Terapija zavisi od uzroka (protivupalna, antimikrobna, analgetska, dekongestivna, terapija alergije). Hronična upala je najčešće posledica neizlečenog akutnog sinuzitisa i zahteva temeljno sagledavanje od strane specijaliste za uho, grlo, nos. Ukoliko se ne leči, sinuzitis se može komplikovati infekcijom oka, moždanih omotača, retko čak i samog mozga, teškim sistemskim infekcijama. Lečenje u tim slučajevima se sprovodi isključivo u bolničkim uslovima.

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.