• English

urin uzorkovanje

Urin – uzorkovanje

Opšti pregled urina

 • izgled
 • hemijski sastav
 • specifična gustina
 • prisustvo glukoze
 • bilirubina, eritrocita
 • leukocita
 • sediment urina (prisustvo epitelnih ćelija, sluzi, bakterija, gljivica)…

Urinokultura

Dijagnostika specifične bakterije u urinu, a na osnovu opšteg pregleda urina, radi određivanja antibiograma.

Priprema pacijenta za analizu uzorka urina

 • Za pregled urina neophodno je uzeti prvi jutarnji urin, nakon lične higijene (toaleta toplom vodom i sapunom) i to srednji mlaz (prvi se ispusti), u sterilnu posudu za urin.
 • Važno je dostaviti uzorak u laboratoriju najkasnije u roku od dva sata nakon mokrenja. Do tada, uzorak čuvati na hladnom mestu, u frižideru.

urin sakupljanje 24h uzorka urina

Sakupljanje 24h uzorka urina

Za sakupljanje uzorka 24h urina potrebno je dan pre uzorkovanja popiti 6 do 8 čaša vode (oko 1,5L).

Urin se sakuplja u čiste plastične boce.

 • Ujutru posle ustajanja kompletno isprazniti bešiku (odbaciti taj urin) i zabeležiti tačno vreme mokrenja.
 • Nakon toga, sakupljati sve uzorke urina tokom dana i noći u plastičnu bocu.
 • Tačno 24 sata od početka sakupljanja, kompletno isprazniti bešiku i sav urin dodati prethodnoj količini. Ovaj poslednji uzorak kompletira 24h urin.

Doneti u laboratoriju bocu sa celokupnom količinom urina što je pre moguće.

Posetite najbližu Human laboratoriju.


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.