• English

biomed aid molekularna dijagnostika

Firma Biomed AID Skopje, se bavi organizacijom i sprovođenjem lečenja onkoloških i autoimunih bolesti po principu individualne i personalizovane terapije.

Inovativni i sveobuhvatni integrativni, onkološki pristup u lečenju, u kombinaciji sa molekularnom dijagnostičkom procedurom onkoloških bolesti, daje izvanredne rezultate u tretmanu onkoloških pacijenata.

Integrativni onkološki pristup obuhvata sve tretmane, (tretman dendritičnim ćelijama, tretman fragmentiranom virusnom terapijom, onko-hipertermijski tretmani, naturalni onkološki agensi, hemio-terapija, radio-terapija…) koji na osnovu prethodnih laboratorijskih ispitivanja mogu da pomognu kod svakog pacijenta individualno u borbi sa onkolškom bolešću i njenim stavljanjem pod kontrolom.

Rezultati lečenja pokazuju fantastične rezultate u lečenju onkoloških pacijenata sa svim oblicima i stadijumima raka, pa čak i sa metastatskim promenama, što nam daje za pravo da tvrdimo da je ovo najkvalitetniji i najsigurniji pristup u lečenju, i dokaz da je RAK STVARNO IZLEČIVA BOLEST.

MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA

BIOMED AID u saradnji sa R.G.C.C. grupom nudi opšte testove za otkrivanje i praćenje svih vrsta karcinoma.

Ovi testovi omogućuju:

 1. Otkrivanje ranih znakova karcinoma u razvoju,
 2. Pomoć u praćenju postojećih karcinoma.
 3. Izradu individualnog profila bolesti, koji određuje koji lekovi, terapijske metode i suplementi se mogu koristiti za postizanje najboljeg ishoda lečenja.

Takođe se utvrđuje i kvantitativna senzitivnost na sve vrste lekova, suplemenata i terapijskih procedura koje se mogu koristiti u lečenju karcinoma kao što su citostatici, radioterapija, onkotemija, monoklonalna antitela, suplementi…

Pored dijagnostike, BIOMED AID pruža i usluge sprovođenja terapija i lečenja karcinoma baziranim na rezultatima R.G.C.C. testova, po principima INTEGRATIVNOG PRISTUPA LEČENJU

Integrativna onkologija je način lečenja koji kombinuje konvencionalne metode, tretmane naturalnim medikamentima, onko-hipertermiju… Integrativna onkologija bi se mogla shvatiti kao praksa koja uzima najbolje iz svih naučno dokazanih terapija. Krajnji cilj je da pacijent bude bolje, kroz upotrebu efikasnih, bezbednih i manje toksicnih terapija, kad god je to moguće.

Terapija se sprovodi u Solunu u opštoj bolnici Euromedika i u Onko-hipertermijskom centru. Terapiju sprovodi naš tim lekara pod vođstvom eminentnog onkologa iz Amerike, doktora Alfred J. Barich.

OSNOVNI TESTOVI

 • Onconomics
  Utvrđuje senzitivnost na citostatike.

Pruža informacije o delovanju pojedinih lekova na ćelije karcinoma pacijenta

 • Onconomics Plus
  Detekcija senzitivnosti na citostatike, ciljane terapije (monoklonalna antitela i Inhibitori), radiološku terapiju, onko-hipertermiju i prirodne supstance.

Ovaj test pruža informacije kao Onconomics test. Osim toga, ovaj test takođe uključuje ispitivanje delotvornosti prirodnih bioloških supstanci i prirodnih ekstrakata na ćelije karcinoma.

 • Onconomics Ekstrakti
  Ispitivanje senzitivnosti samo na prirodne supstance.

Pruža informacije o delovanju prirodnih bioloških supstanci ili ekstrakata na ćelije karcinoma.

TESTOVI ZA PRAĆENJE

 • Oncocount
  Određivanje broja CTC ćelija.

Pruža informacije samo o prisutnosti i koncentraciji cirkulirajućih karcinomskih ćelija.

 • Oncotrail
  Određivanje broja CTC ćelija i imunofenotipova za specifične vrste malignih bolesti

Ovaj test je primer prilagođenog testa za određene vrste malignih bolesti kao što su karcinom dojke, karcinom prostate, sarkom itd. Ovaj test uključuje samo markere relevantne za određenu vrstu malignih bolesti što čini ovaj test, dobrim alatom za kontrolna praćenja toka bolesti.

 • Oncotrace
  Određivanje broja CTC ćelija i imunofenotipova za sve tipove malignih bolesti  

Ovaj test pruža informacije o prisutnosti cirkulirajućih karcinomskih ćelija, o njihovoj koncentraciji i imunofenotipu.

Besplatnu konsultaciju i sve informacije u vezi personalizovane terapije, procesu lečenja i praćenja toka izlečenja možete dobiti u poliklinici Humano. Konsultaciju sa predstavnicima firme Biomed AID možete zakazati putem kontakt telefona poliklinike Humano, ili lično u poliklinici.

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.