• English

Sistematski pregledi

sistematski pregledi

Sistematski pregledi

Sistemaski pregledi – činjenice: Studije u zemljama koje ozbiljno investiraju u prevetivu i sistematske preglede pokazuju da ljudi koji polažu na prevetivu i sistematske preglede imaju:

 • duži životni vek
 • bolji kvalitet života
 • vitalniji su
 • manje vremena provode u bolnicama i na rehabilitaciji.

Sa sistematskim pregledima je dobro početi već sa 25-30 godina, a redovni sistematski pregledi omogućuju da se mnoge bolesti spreče ili otkriju na vreme, kada je izlečenje moguće.

Potreba za redovnim sistematskim pregledima raste sa godinama života, ali glavni fokus je na ličnom medicinskom profilu pojedinca.

U našoj ustanovi rade se medicinske procedure koje se preporučuju za rutiski skrining i ne dovode do potencijlnih rizika po zdravlje.

OSNOVNI PAKET ZA DAME

 • LABORATORIJSKE ANALIZE

Krvna slika, sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, bilirubini, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, AST,ALT, gvožđe, urin.

 • Kompletan internistički pregled sa EKG-om
 • Ultrazvučni pregled dojke
 • Ultrazvučni pregled štitaste železde/abdomena

CENA: 9.000din

VIP PAKET ZA DAME

 • LABORATORIJSKE ANALIZE

Krvna slika, sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, bilirubini, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, AST, ALT, gvožđe, FT4, TSH, urin.

 • Kompletan internistički pregled sa EKG-om
 • Ultrazvučni pregled dojke
 • Ultrazvučni pregled štitaste železde/abdomena
 • GINEKOLOŠKI PAKET: kolposkopija, ginekološki ultrazvuk
 • Papanikolau test
 • Grupa  vaginalnog sekreta

 CENA: 14.000din

OSNOVNI PAKET ZA GOSPODU

 • LABORATORIJSKE ANALIZE

Krvna slika, sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, bilirubini, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, AST,ALT, gvožđe, urin.

 • Kompletan internistički pregled sa EKG-om
 • Ultrazvučni pregled abdomena/urotrakta/testisa

CENA: 8.000din

VIP PAKET ZA GOSPODU

 • LABORATORIJSKE ANALIZE

Krvna slika, sedimentacija, glukoza, urea, kreatinin, bilirubini, trigliceridi, holesterol, HDL, LDL, AST,ALT, gvožđe, PSA, urin.

 • Kompletan internistički pregled sa EKG-om
 • Urološki pregled
 • Ultrazvučni pregled urotrakta
 • Ultrazvučni pregled abdomena/testis/štitaste žlezde

CENA: 11.500din

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.