Sistematski pregledi Poliklinike Human

Kvalitetna briga o zdravlju započinje redovnim godišnjim pregledom čija je svrha rano otkrivanje postojanja faktora rizika za razvoj hroničnih bolesti i pravovremeno i uspešno liječenje. U tu svrhu, Poliklinika Human pruža usluge sistematskih pregleda za pojedince i kolektive.

Sadržaj sistematskog pregleda zavisi od strukture zaposlenih (starosne godne, pol), radnih uslova i želja i potreba samih zaposlenih. Osoblje Poliklinike Human sistematske preglede organizuje u odgovarajućem terminu uz minimalan gubitak vremena.

Kako bismo klijentima skratili vreme boravka u poliklinici, a sam pregled učinili što kvalitetnijim, svim našim klijentima je na raspolaganju služba uzorkovanja na terenu-u prostorijama firme/kompanije.

Na jednom mestu, brzo i bez čekanja, obavite sistematski pregled uz individualni pristup, vrhunski tim lekara i najsavremeniju dijagnostičku opremu.