• English

Cenovnik

cene usluga Poliklinike Human, Poliklinike Humano i ZZZZR Human Med

LABORATORIJA



PATOHISTOLOGIJA I IMUNOHISTOHEMIJA



OPŠTA PRAKSA I KUĆNE POSETE



COVID-19



NUTRIGENETIKA



INTERNA MEDICINA



HIRURGIJA



ULTRAZVUČNA I COLOR DOPPLER DIJAGNOSTIKA



UROLOGIJA



LEKARSKA UVERENJA I PREGLEDI



OFTALMOLOGIJA



PSIHIJATRIJA I PSIHOLOGIJA



DERMATOLOGIJA



ORL



SISTEMATSKI PREGLEDI


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.