• English

Preeklampsija je težak oblik hipertenzije koji se javlja u trudnoći, i vodeći je uzrok oboljevanja i smrti u trudnoći, kako majke tako i ploda.

Ukoliko se na vreme ne prepozna i ne leči preeklampsija može preci u eklampsiju, i ozbiljnih komplikacija u trudnoći i teških zdravstvenih poremećaja.

Zašto se radi?

Ovaj test nam omogućava da veoma rano u trudnoći, dođemo do informacija o tome koje trudnice imaju povećan rizik da ispolje ovo oboljenje,  i koje kao takve zahtevaju pojačan nadzor od strane ginekologa.

Kada se radi?

Ovaj test se radi krajem prvog trimestra, odnosno u vreme kada se radi i ‘’Double‘‘ test, a to je period između 11 i 14 nedelja gestacije ( tačnije 11+3 do 13+6 ). Kada se preeklampsija objedini sa „double“ testom predstavlja tzv. prošireni skrining prvog trimestra.

Kako se radi?

Najpre se ultrazvučno prema prvom danu zadnje menstruacije i prema veličini ploda odredi tacna starost trudnoće.

  1. Doplerskim ispitivanjem odredi se protok krvi kroz materične krvne sudove (arterije Uterine) i to njihov Pulsatilni index (Pi).
  1. Trudnici se meri krvni pritisak na obe ruke, i obračunava srednja vrednost krvnog pritiska.
  1. Meri se telesna težina i telesna visina na osnovu čijih vrednosti se izračunava BMI ( body mass index).
  1. Od trudnice se uzima niz anamnestičkih podataka koji se unose u specijalizovan softver (hronične bolesti, opterećenost porodične anamneze, način na koji je trudnoća nastala, tip trudnoće).
  1. Vrši se vađene krvi gde se određuje specijalan hormon tzv. PLGF, koji je kljucan u proceni rizika.
  1. Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka, vrsi se finalna analiza, gde se podaci trudnice, nalazi krvi i nalazi ultrazvuka ubacuju u specijalizovan softver koji obračunava rizik za nastanak preeklampsije. Softver je konstruisan od strane FMF-a (The Fetal Medicine Foundation) i dr Kyprianosa Nicolaidesa sa sedištem u Londonu.

Obrtno vreme izdavanja rezultata je 24h.

Šta kad rezultat bude gotov?

Nakon dobijanja rezultata i na osnovu procenjenog rizika, trudnica se javlja svom lekaru koji može u terapiju uvesti terapiju koju će sprečiti tešku pojavu preeklampsije.

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.