• English

oftalmologija


Po završenim studijama Medicinskog fakulteta sa prosekom 9,30 radila je
nepunih 5 godina kao lekar opšte medicine , a 31 godinu kao oftalmolog u Domu
zdravlja Niš.

Najveći deo oftalmološkog staža, preko 20 godina bio je rad sa decom, koji je
predstavljao veliku odgovornost ali i zadovoljstvo postignutim uspehom u ranom
otkrivanju refrakcionih anomalija i lečenju slabovidosti kod dece.

Uz mnoga predavanja i javne nastupe radila je i na unapređenju preventivnog
rada u oftalmologiji.

Mentorski rad za Specijalističke studije iz oftalmologije obavljala je po rešenju
Medicinskog fakulteta iz Niša i Beograda.

Od Instituta za javno zdravlje bila je angazovana za spoljašnje ocenjivanje
kvaliteta rada oftalmoloskih službi.

Vec 15 godina je Eksterni ocenjivač kvaliteta rada pri Agenciji za akreditaciju
zdravstvenih ustanova Srbije.

Učestvovala je u više projekata iz oblasti Unapređenja Priimarne zdravstvene
zaštite i dobila sertifikat o obavljenoj trogodišnjoj edukaciji iz menadžmenta u
zdravstvu.

Radila je i na Projektu implementacije Kliničkih puteva i bila Regionalni
menadžer za kliničke puteve

Lekar specijalista oftalmologije:
Dr Milena Djukic


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.