• English

medicina rada


Obrazovanje:

 • Diplomirao na Medicinskim fakultetu u Nišu 2001 godine
 • Obavio obavezni lekarski staž u Kliničkom centru Niš 2002 godine
 • Završio specijalističke studije iz oblasti Medicine rada na Medisinskom fakultetu u Nišu 2006 godine
 • Upisao Magistarske studije iz oblasti Medicine rada
 • Licencirani predavača-ispitivača iz Prve pomoći od strane Ministarstva zdravlja R.Srbije – 2019 godine

Radno iskustvo

 • Klinički centrar Niš – Lekar na stažu
 • Dom zdravlja Bela Palanka – Lekar opšte prakse
 • S.K.I.N. – vlasnik
 • Institutu za medicinu rada Srbije Dr Dragomir Karjovic Beograd – Lekar na specijalizaciji
 • Zavodu za zdravstvenu zaštit radnika Niš – Specijalista medicine rada
 • DTC medical Germany – Seals manager
 • Interlab Exim – Medical representative
 • Delta Naissa medical equipment – Chief Sales Officer
 • MD Projekt institut – Stučni saradnik za medicinska pitanja
 • Medical Dental Grupa Beograd– Specijalista medicine rada

Ostalo

 • Završen kurs Urgentne medicine – Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
 • Training Workshop Occupational health and safety – Michigen State University
 • Osposobljen za sprovođenje mera zaštite od jonizujućeg zračenja – PMF Kragujevac
 • Koautor veceg broja naucnih radova iz oblasti Medicine rada
 • Član Lekarske komore Srbije

Dr Saša Borisov, specijalista medicine rada


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.