• English

Poliklinika Humano Vam nudi mogućnost da na jednom mestu uz pomoć najsavremenijih dijagnostičkih metoda i aparata, kompletne laboratorijske analize svih parametra i vrhunskog tima stručnjaka radiologa, hirurga i onkologa, dobijete potpunu sliku stanja Vaše dojke i obezbedite sebi adekvatnu terapiju i lečenje u pravo vreme.

Dojka je simbol identiteta, materinstva i lepote žene. Na žalost, dojka je često i sedište različitih oboljenja. Najčešće su to dobroćudna oboljenja kao što su upale dojki, ciste, fibrocistična bolest dojki, dobroćudni tumori (fibroadenomi i lipomi) i dr. Međutim, dojka je i najčešća lokalizacija raka kod žena. Postoji tendencija stalnog porasta oboljevanja i pomeranje prema mlađim starosnim grupama.

Na osnovu poznatih rizičnih faktora i rizičnih stanja za nastanak raka dojke za svaku ženu može se izračunati indeks relativnog rizika za oboljevanje od raka dojke i odrediti grupa rizika koja se definiše kao grupa niskog, srednjeg i visokog rizika za oboljevanje od raka dojke. Na osnovu ovoga se određuje ritam kontrolnih pregleda. Statističkim analizama je utvrđeno da su dužina preživljavanja i mogućnost za izlečenje žena obolelih od raka dojke u direktnoj zavisnosti od veličine tumora u momentu dijagnoze. Najbolji rezultati se postižu ako je tumor manji od 2 cm i nije se proširio van dojke. Zato je neophodna rana dijagnostika raka dojke za koju postoji više metoda a to su:

  • Samopregled obe dojke jednom mesečno
  • Redovni kontrolni pregledi od strane lekara
  • Ciljani sistematski pregledi rizičnih grupa žena
  • Color Doppler ultrazvučna dijagnostika
  • Ultrazvučna skener dijagnostika sa elastografijom
  • Mamografija (skrining i dijagnostička)

Ultrazvučni pregled dojke sa color Doppler-om je najčešće primenjivana metoda u dijagnostici raka dojke. Kada se izvodi na savremenim aparatima, kao što su oni u poliklinici Humano, sa visoko frekventnim i multifrekventnim sondama koji poseduju visoko senzitivni color maping i color Doppler tehniku, od strane stručnjaka sa iskustvom u ovoj oblasti, dostiže dijagnostičku sigurnost od preko 96%.

Žena se treba javiti za ultrzvučni pregled dojke kada samopregledom napipa promenu u dojci ili primeti promene na koži dojke, kada lekar uoči promene I nepravilnosti na dojci i kada se javi curenje, posebno sukrvičavog sekreta iz dojke. Takođe, Color Doppler je preporučljiv kod pojave žlezdi u pazušnoj jami, kod stalnih bolova na jednom mestu u dojci ili ako je neko u porodici bolovao od raka dojke.

3D ultrazvučni skener dojke – Najprecizniji dijagnostički aparat

U nastojanju da obezbedimo najkvalitetniju zdravstvenu uslugu našim pacijentima, sa ponosom vas obaveštavamo da prvi na teritoriji Balkana vršimo najsavremeniji pregled 3d automatskim ultrazvučnim skenerom. Pregled se izvodi na sofisticiranom aparatu marke “Simens” ACUSON S2000 ABVS Ultrasound System. Ultrazvučno skeniranje dojke 3D automatskim ultrazvučnim skenerom za razliku od mamografije NE NOSI RIZIK JONIZUJUĆEG ZRAČENJA.

Funkcioniše na principu mehaničkih, ultrazvučnih talasa koji su potpuno bezbedni za tkivo dojke. Ultrazvučno skeniranje dojke je metoda izbora kod mlađe ženske populacije u najznačajnijim svetskim zdravstvenim centrima. Naime, kod mlađih žena je tkivo dojke gušće, naglašeno je žlezdano tkivo što može uzrokovati neprepoznavanje opasnih promena, što je neretko slučaj sa mamografijom. ABVS zahvaljujući 3D ULTRAZVUČNOJ SONDI SA ELASTOGRAFIJOM može detektovati i najmanje, milimetarske promene, teško uočljive mamografom i običnim ultrazvučnim pregledom a pregled je POTPUNO BEZBOLAN. ABVS daje neverovatnu sliku kompletne arhitekture dojke od površnog sloja kože do površnog zida grudnog koša koju će za vas analizirati tim stručnjaka iz oblasti radiologije. ABVS je najsavremeniji medicnski aparat koji daje najpouzdanije rezultate o stanju dojke i promenama na njoj.

Ultrazvučna elastografija je najsavremenija ultrazvučna metoda koja dopunjuje klinički i ultrazvučni pregled, tako što omogućuje vrlo preciznu procenu tvrdoće tkiva. To je neinvazivna metoda u kojoj se meri otpor mekih tkiva u cilju otkrivanja sumnjivih promena i određivanja prirode tumora. Pregled je skoro istovetan kao i ultrazvučni pregled. Slika sumnjive promene i okolnog tkiva prikazana je različitim bojama, što označavamo kao kvalitativno testiranje otpora tkiva, ali se otpori mogu meriti i kvantitativno, kako unutar same sumnjive promene, tako i u okolnim tkivima.

Ova metoda je postala standardna metoda ispitivanja u razvijenim zemljama i za sada se najviše koristi za ispitivanje tumorskih promena na štitastoj žlezdi i dojkama, gde daje i najbolje rezultate. Kliničke studije su potvrdile da ultrazvučni pregled u kombinaciji sa elastografijom daje najbolje rezultate u ranom otkrivanju tumora, čime se potencijalno smanjuje broj nepotrebnih biopsija i hiruških intervencija ili pravovremeno upućuju pacijenti na dalje lečenje.

Korbiopsija dojke kao neinvazivna biopsija tkiva dojke

Korbiopsija je jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda koja predstavlja uzimanje tkiva iz čvora u dojci ili sumnjivog dela tkiva dojke. Cilj korbiopsije je da se utvrdi da li se radi o benignoj ili malignoj promeni. Biopsija dojke može se uraditi svakoj ženi (ili muškarcu), sa sumnjivom izraslinom u dojci. Postupak korbiopsije se izvodi na sledeći način: Na mestu gde ulazi igla za biopsiju se daje lokalni anestetik, te se probije koža skalpelom. Uzorak se uzima specijalnom iglom koja se pod kontrolom ultrazvuka vodi do patološke promene. Na taj način se precizno uzima mali uzorak tkiva koji se šalje na mikroskopsku analizu.

Prednosti korbiopsije u odnosu na klasičnu biopsiju tkiva:

  • Postupak je manje invazivan u odnosu na otvorenu hiruršku biopsiju i ostavlja zanemarljiv ili nikakav ožiljak
  • Ultrazvuk pod kojim se radi sam zahvat, za razliku od mamografije, ne koristi jonizujuće zračenje
  • Ultrazvukom vođena biopsija osigurava dovoljan materijal za analizu kako bi se odvojila benigne od malignih promena u dojci
  • Ultrazvukom možemo pratiti pomeranje igle u tkivu dojke i time osigurati uspešno uzorkovano tkivo za analizu

Imunohistohemija

Imunohistohemija je metoda u laboratorijskoj dijagnostici, u okviru patohistološke laboratorije, koja omogućava tačnu dijagnostiku tumora. Imunohistohemijska analiza je neophodna za uvođenje ciljane terapije, odnosno, da se za svakog pacijenta sa karcinomom odabere način lečenja koji njemu najviše odgovara. Ove analize se koriste za određivanje specifičnog tipa tumora u situacijama kada rutinske metode ne daju definitivan odgovor.

Aparati koji se koriste za imunohistohemijske analize pružaju brže, efikasnije i pouzdanije, kvalitetne analize i rezultate. Poliklinika Human, sa ponosom, može istaći da je jedina privatna poliklinika u Srbiji koja analize imunohistohemije radi potpuno automatizovano na VENTANA imunostejneru, sa kompatibilnim reagensima koji prema NordiQC imaju superiorne performanse u odnosu na druga monoklonska antitela. U poliklinici Human bez dugog čekanja, najpreciznijom metodom, pacijenti mogu uraditi potrebne analize, čime skraćuju dragoceno vreme početka terapije.


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.