• English

Novosti

Aktuelne teme i stručni tekstovi

Saznajte među prvima novitete u našim medicinskim centrima.
Delimo sa vama stručne tekstove,
savete lekara i aktuelnosti iz oblasti medicine.
dr-Ljubinka-Jankovic-Velickovic.png

Prof. dr Ljubinka Janković Veličković rođena je 12. jula 1960. u Nišu. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu završila je osnovne studije, magistraturu iz oblasti nefrologije, specijalizaciju iz patološke anatomije i subspecijalizaciju iz kliničke patologije. Doktorat iz oblasti urološke patologije odbranila je 2000. godine. Zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Nišu od 1998, a od 2013. nosi zvanje redovnog profesora na Katedri za patologiju. Osim u Srbiji, usavršavala se i u Sloveniji i Japanu.

Svoj radni vek prof. dr Janković Veličković posvetila je patologiji urinarnog i muškog reproduktivnog trakta, a u manjoj meri i patologiji bubrega. Svojim angažovanjem i brojnim istraživanjima znatno je doprinela poboljšanju dijagnostike oboljenja ovih organskih sistema. Deo je međunarodnog tima koji se bavi proučavanjem tumora urinarnog trakta i endemske nefropatije. Učestvuje kao istraživač i rukovodilac na nekoliko projekata.

Autor je i koautor preko 60 radova objavljenih u stranim časopisima, i jos brojnih koji su objavljeni u domaćim. Autor je i nekoliko knjiga i udžbenika, između ostalih i Udžbenika iz patologije za studente medicine i stomatologije.

Prof. dr Ljubinka Janković Veličković prezentovala je svoje naučne radove na mnogim stručnim skupovima, domaćim i međunarodnim, Takođe, predavač je po pozivu na konferencijama patologa širom Evrope.


dr-Dragan-Mihailovic.png

Dr Dragan Mihailović, profesor patologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, ima više od 30 godina iskustva u patologiji, kvantitativnoj analizi kliničke slike i obrazovanju. Stručnjak je za pedijatrijsku patologiju, onkološku patologiju, medicinsku citologiju i statističku analizu.


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.