• English

Sakupljanje uzorka fecesa – uzorak stolice

  • Za ispitivanje se moraju koristiti sveži uzorci stolice.
  • Uzorak stolice preneti u čistu posudu za stolicu. Voditi računa da se ne kontaminira vodom iz toaleta.
  • Pojedinačno uzet uzorak se donosi u laboratoriju u specijalnim posudama koje imaju kašičicu za uzimanje reprezentativnog uzorka. Uzorci se čuvaju u frižideru.

OKULTNO KRVARENJE U STOLICI

Kada je reč o ovoj analizi treba povesti računa o sledećem:

Uzorak stolice ne uzimati tokom i tri dana nakon menstrualnog krvarenja, kao ni ako postoji vidljivo krvarenje iz hemoroida ili krv u urinu jer to može biti razlog za dobijanje lažno pozitivnih rezultata. Takođe, uzorak ne treba uzimati ni u slučaju akutnog proliva.

Ograničenja u ishrani nisu potrebna jer je test specifičan za ljudski hemoglobin.

Alkohol i aspirin mogu izazvati gastrointestinalnu iritaciju koja može rezultirati okultnim krvarenjem. Ove supstance ne treba koristiti 48 sati pre testiranja.

Posetite najbližu Human laboratoriju.


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.