• English

Korporativna politika Poliklinike Human

politika

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo Jelena Dencic, HR menadžer poliklinike Human.

Jelena nam dolazi iz internacionalne korporacije, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ljudskih resursa.

Ovom prilikom govori o korporativnoj politici poliklinike Human:

„U današnjem, krajnje izazovnom vremenu, naročito za zdravstvo, strateško opredeljenje kompanije je usmereno kako na povećanje zadovoljstva pacijenata tako i na zadovoljstvo zaposlenih.

Ovo su ključni nosioci biznisa, prema kojima se kompanija ponaša sa uvažavanjem, oskuškujući njihove zahteve i potrebe, koje kasnije adekvatno inkorporira u svoje poslovanje.

Čemu nas je iskustvo naučilo i sta smatramo za svoju komparativnu prednost na tržistu?

Svoje poslovanje temeljimo na principima transparetnosti, dostupnosti, visokog kvaliteta i širokog sprektra pružene usluge.
Prilagođavamo se tržišnim zahtevima, razmišljajući uvek iz ’’cipela pacijenata’’.

Na ovaj način stekli smo poverenje velikog broja pacijenata koji su nam postali lojalni i na taj način ponosno nosimo slavu respektabilnog lokalnog brenda.
Ovako visoko postavljena očekivanja, za nas su uvek izazov, za naše usavršavanje, prilagođavanje i postavljanje novih, viših ciljeva.

Zašto smatramo da su zaposleni nas najvažniji resurs?

Ključna karika poslovnog uspeha svake kompanije je zadovoljan zaposleni.
Oni su ogledalo kompanije, te često volim da koristim termin ’’direktori za prvi utisak’’.

Ulaganje u razvoj zaposlenih u smislu njihove edukacije, usmeravanja, jačanja kompetencija, je naš imperativ i naša formula uspeha.

U čemu vidimo šansu za unapređenje?

Želimo da motivišemo zaposlene da budu kreatori naše poslovne vizije, kroz ideje, predloge, razna poboljšanja proseca, uvođenje novina.
Na ovaj način želimo da ojačamu ulogu zaposlenog kao važnog
nosioca biznisa i kao ravnopravnog partnera u poslovanju.

Ovakvim odnosom za sebe vezujemo ambiciozne mlade ljude, na koje smo posebno ponosni.

Svi naši poslovni rezultati, logična su posledica našeg entuzijazma, predanog i Humanog rada.“


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.