• English

Jačanjem digestivnog trakta, jačate svoj imunitet

Digestivni trakt igra ključnu ulogu u imunološkom odgovoru organizma na infekciju i u održavanju ukupnog zdravlja.

Gastrointestinalni trakt je jedan od mikrobiološki aktivnih ekosistema koji ima presudnu ulogu u funkcionisanju imunološkog sistema mukoze.

Probiotske bakterije, imaju značajne efekte na funkcionalnost mukoznog i sistemskog imunog odgovora aktiviranjem više imunoloških mehanizama.

Probiotici jačaju funkciju creva kao barijere i proizvodnju sluzi koja dodatno štiti sluznicu creva. Veoma je značajan efekat probiotika na imunski sistem u crevima, jer smanjuju stvaranje citokina koji dovode do zapaljenja, a stimulišu sintezu antitela u crevima i to sekretornog IgA.

Zdrav digestivni trakt u uslovima proglašene pandemije bolesti COVID-19, izazvane novim sojem korona virusa SARS-COV-2, mnogo vam može pomoći da izgradite i ojačate odbranu organizma od virusa.

To znači da, pored toga što činite preventivne mere da se zaštitite od virusa spolja, trebalo bi da preduzmete i mere da obezbedite zaštitu od virusa iznutra.

Zdrav digestivni trakt, osim što podržava reakciju imunološkog sistema na infektivne patogene poput korona virusa, takođe pomaže i u sprečavanju potencijalno snažnih imunoloških reakcija koje oštećuju, ne samo pluća, već i druge vitalne organe.

 

Dr Danijel Đorđević, lekar opšte prakse Poliklinike Human

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.