• English

Zavod za zdravstvenu zaštitu HUMAN MED

Zavod

Danas, sa Dusica Kozic, menadžerkom ZZZZR Human Med, govorimo o značajnoj grani medicine, i samom poslovanju Zavoda:

„Medicina rada je multidisciplinarna grana medicinske delatnosti i kao takva ima zadatak da prati stanje i bolest pojedinca nastalog u radnom okruženju, usled izlaganja raznim specifičnostima
radnog okruženja.

To je oblast u kojoj je dominantna preventiva i kao takva grana njen glavni fokus je na očuvanju zdravlja.

Cilj Zavoda Human Med je da pacijente zdravstveno osposobimo za što bezbednije obavljanje posla, sa ili bez povećanog rizika.

Naš zadatak je da uz pomoć kvalitetne, sertifikovane opreme i uz profesionalan kadar budemo uvek na visini zadatka. Svakodnevno
stvaramo potrebnu sinergiju izmedju lekara i pacijenta tokom lečenja i pružamo adekvatnu podršku i nakon lečenja.

Uz poštovanje svih zakonskih okvira težimo savremenoj i modernoj medicini rada.

Poslujemo na najvišem stepenu društvene odgovornosti jer smo svesni da je naša briga velika kako prema pojedincu tako i prema društvu.

Imam tu privilegiju i zadovoljstvo, da upravo u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Human Med obavljam poslove menadžera.
Kao ekonomista, vrlo dobro znam koliko je važan resurs radna snaga, mogu reći najvredniji.
Upravo taj resurs je poveren ZZZZR Human Med od strane kompanija.

Moj princip rada zasnovan je na uspostavljanju poverenja.
Naši klijenti očekuju brzu i odgovornu rekaciju i mi se trudimo da upravo to i pružimo.

Stojim ispred Zavoda sa celokunim timom lekara i sestara, sa jasnom misijom da smo na usluzi radnicima i njihovim poslodavcima, i zadatkom da sagledamo sve probleme i potencijalne zdravstvene rizike kojima su izloženi.

Svakodnevna komunikacija sa partnerima i spremnost da sve zadate izazove ispunimo je upravo opis mog radnog dana.
Nije zahvalno reći nekom da ima kakavo ograničenje u obavljanju posla, mogla bih reći da je to najveći izazov sa kojim se srećemo.

Ali svakako se trudimo da korisniku približimo i objasnimo zatečenu zdravstvenu situaciju i da poslujemo na obostrano zadovoljstvo.

Svakom pacijentu pristupamo strpljivo i humano.

Veliki broj korisnika je upravo rezultat naše posvećenosti. A ključ uspeha vidimo u poverenju i kontinuitetu. Za njega se mudro borimo.“

© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.