• English

Novosti

Aktuelne teme i stručni tekstovi

Saznajte među prvima novitete u našim medicinskim centrima.
Delimo sa vama stručne tekstove,
savete lekara i aktuelnosti iz oblasti medicine.

Poremećaj u ishrani nastaje najčešće kao posledica držanja restriktivnih dijeta, kod osoba koje su psihički i emocionalno osetljive. Poremećaj ishrane je veoma širok pojam koji obuhvata stanje od kompulzivnog prejedanja do anoreksije. Poremećaji ishrane uglavnom se javljaju u mlađoj životnoj dobi i adolescenciji. Karakterističan je poremećen odnos prema hrani , negativna slika o sopstvenom telu kao i narušeno samopoštovanje.Upala sluzokože sinusa (Sinusitis, lat.) nastaje kao komplikacija alergijske reakcije, respiratorne infekcije izazvane mikroorganizmima, loših anatomskih odnosa u nosu, širenja bakterijske infekcije sa korena zuba, i dr. Simptomi sinuzitisa su pojačana sekrecija iz nosa, povišena temperatura, opšta slabost i bol u projekciji sinusa koja se pojačava ukoliko se glava nagne napred i na dole.


© Copyright Poliklinika Human 2022. Sva prava zadržana.